Costa

Forners des de 1885

Disseny del logotip i carta de pans per a Costa Forners. Forn de pa tradicional que aposta per la innovació i respecte per la manerea de fer des de 1885. S'ha realitzat de manera molt acurada la fotografia del producte que és la base d'un treball artesà, natural i saludable.


Diseño del logotipo y carta de panes para Costa Forners. Panadería tradicional que apuesta por la innovación y respeto por la manerea hacer desde 1885. Se ha realizado de manera muy cuidadosa la fotografía del producto que es la base de un trabajo artesano, natural y saludable.


Logo design and bread menu for Costa Forners. Traditional bakery that bets on innovation and respect for the way to do since 1885. The photograph of the product that is the basis of artisan, natural and healthy work has been done very carefully.